Stoppa publiceringen!

stop_publish

Idag gör jag ett rensningsjobb, jag tar bort gamla kalenderhändelser på webben och ser till att alla aktuella har ett avpubliceringsdatum.

Det kanske är ett onödigt jobb men jag tänker så här – ska det vara sökbart – är informationen aktuell? På båda dessa så är svaret nej. Vår kalenderfunktion lyfter speciella event, föredrag, seminarier som vi deltar på. När datumet passerat är informationen ointressant. Det kan tyckas konstigt att vi inte använt funktionen ”stop publish” men vi har inte det.

De tre-fyra redaktörerna före mig har bara gjort nya kalenderhändelser och inte tagit bort gamla eller satt ett sista datum för publiceringen. Sedan en tid tillbaka gör jag det och sedan rensar jag bort avpublicerade sidor var 3:e månad.

Hur vet jag att informationen är ointressant?

Det vet jag genom att titta på vad man läser via Google Analytics. Jag söker helt enkelt fram alla kalenderhändelser och kikar på om det är någon som är mer eller mindre läst. jag tittar två månader tillbaka och innevarande månad. Det är bara de mest aktuella som har sidvisningar.  Det jag dessutom ser genom statistiken är att man tittar på huvudsidan för kalendariet men läser egentligen inte vidare så mycket mer. kalenderfunktionen ger en ögonblicksbild för besökaren är min tolkning. Det jag också ser är att de kalenderhändelser som har lite mer ”kött på benen” läses mer.